Skip to main content

Expertise op Afstand met GemShare

Deel snel en veilig foto’s en video’s met commentaar in de Gemvision App.

Telefonisch een cliënt situatie toelichten is lastig en tijdrovend

Uitdaging

Als zorgprofessional moet ik vaak via de telefoon of email cliënt situaties aan een specialist toelichten. Dat kost tijd en is vaak lastig om duidelijk te beschrijven.

Soms zijn er ook meerdere specialisten nodig die een situatie moeten beoordelen. Ik moet dan meerder keren afzonderlijk de situatie beschrijven, waardoor die mogelijk steeds minder met elkaar overeenkomt.

Oplossing

Via GemShare deel ik als zorgprofessional veilig met specialisten foto’s en video’s van cliënt situaties mét eventuele opmerkingen. Daarmee kan ik de situatie snel duidelijk maken aan de specialist.

De specialist ontvangt een melding in de Gemvision App zodra ik een foto of video heb gedeeld. Ook kan ik een foto of video direct met een groep delen.

Voordelen

Door foto’s en video’s te delen kan ik specialisten een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld van de cliënt situatie geven. Veilig en snel.

Opgeslagen foto’s en video’s gebruik ik ook voor latere analyse tijdens werkoverleggen, gedragsvisites en artsenbezoeken.

“De bewoner hoeft minder bezoeken van artsen af te wachten én krijgt hiermee sneller de juiste zorg geleverd!”

Download nu de case van Aisha voor meer achtergrondinformatie